;
  • Coğrafi Bölge Aracı: Kar, Rüzgar ve Sismik Bölge Haritaları

    Yapısal mühendislik yazılımı FEM analizleri için RFEM ve çerçeve ve kafes analizleri için RSTAB, betonarme, öngerilmeli beton, çelik, alüminyum, ahşap ve diğer malzemelerden yapılmış düzlemsel ve uzamsal yapıların yapısal analizi ve tasarımı için ideal çözümdür. Tasarımlar uluslararası standartlara göre (ACI, AISC, AWC, IBC, CSA, BS, Eurocode, AS, NBC ve daha fazlası) yapılabilir.

  • Sözlük

    RFEM, sonlu elemanlar yöntemi (FEM) analizleri için nihai 3D yapısal mühendislik yazılımıdır. Eleman, plaka, duvar, katlanmış plaka, kabuk, katı ve temas elemanlarından oluşan yapıların esnek bir şekilde modellenmesi nedeniyle, yazılım yapısal tasarımın tüm olası görevlerine uygulanabilir.

  • Kesit Özellikleri (BETA)

    RWIND Simulation, binaların veya diğer nesnelerin etrafındaki CFD simülasyonu (Hesaplamalı akışkan dinamiği) aracılığıyla rüzgar akışlarının (dijital rüzgar tüneli) sayısal simülasyonları için bağımsız bir programdır. Rüzgar simülasyonu basit veya karmaşık yapılar için gerçekleştirilebilir. Bu nesnelere etki eden üretilen rüzgar yükleri RFEM ve RSTAB'a aktarılabilir.